Nemocní dostali k vánocům hodnotný dárek

Před vánocemi se znovu otevřela léčebna Gaudium Frýdek-Místek s.r.o. Od srpna 2016 byl v léčebně přerušen provoz, aby se budova podrobila celkové rekonstrukci. Ta byla součástí projektu SRDCE, který byl vybrán Ministerstvem zdravotnictví v programu švýcarsko-české spolupráce.

V rámci tohoto projektu se vybudovalo sociální zařízení u pokojů pacientů, byly zmenšeny původní čtyřlůžkové pokoje, pro nácvik sebeobsluhy byla vybudována cvičná kuchyňka. Šatny zaměstnanců jsou vybaveny sprchami. Fyzioterapie se vybavila novými rehabilitačními přístroji, které opět pomohou pacienům k větší sebeobsluze.

Pro správnou aplikaci léčebné metody Bazální stimulace a fyzioterapie prošli všichni zdravotničtí zaměstnanci příslušným školením.

Celkový rozpočet oprávněných nákladů se plánoval ve výši 23 177,- tis, Kč. Magistrát města Frýdku-Místku se zavázal spoluúčastí 15% uznatelných nákladů, maximálně 4 Mil Kč.


O tom, jak účelně se podařilo finanční prostředky investovat se můžete přesvědčit přímo v léčebně Gaudium, na Revoluční ulici 1282, ve Frýdku-Místku dne 28.12.2016 od 10:00 hod do 16:00 hod na dni otevřených dveří.

 

 
Otevření Léčebny po rekonstrukci

 

Léčebna Gaudium Frýdek-Místek s.r.o. od 7.12.2016 obnovuje činnost v nově rekonstruovaných prostorách a přijímá pacienty k léčbě.

 

 
Sv. Mikuláš v Gaudiu

V pátek 4.12.2015 nás tradičně navštívil sv. Mikuláš se svým doprovodem. Pozdravil se s každým pacientem a předal mu balíček plný ovoce.

  mikulas-2015.jpg

 
Projekt SRDCE může začít

Na přelomu let 2012 a 2013 se léčebna Gaudium Frýdek-Místek s.r.o. přihlásila svým projektem SRDCE do 1. výzvy česko-švýcarské spolupráce. Cílem výzvy bylo zlepšení poskytování zdravotních služeb pro dlouhodobě nemocné občany.

Projekt SRDCE byl sice vybrán k financování, ale pro nedostatek zdrojů, byl zařazen do pořadníku. Až v letošním roce se potřebné peníze našly a protže se i Město Frýdek-Místek zavázalo, že projekt podpoří patnácti procenty uznatelných nákladů, těšíme se, že se složka popsaného papíru změní v rekonstruovanou budovu s rozšířenou rehabilitací, cvičnou kuchyňkou, rehabilitačními pomůckami a lépe proškoleným perzonálem. To vše přispěje k vytvoření lepších podmínek pro život a léčbu pacientů léčebny.

znak-fm.png

 
Tradiční pečení perníků

img109.jpg

Tak jako každý rok, tak i letos jsme v rámci navození vánoční atmosféry provoněli léčebnu charakteristickou vůní domácího perníku. Dobrovolníci z řad našich klietů se sešli v prostorách rehabilitace, aby s naší pomocí vykrajovali, pekli a zdobili stromečky, srdíčka, kapry, které posléze zkrášlily vánoční stromečky na obou odděleních. Tyto a podobné akce působí kladně mimo terapeutického efektu také na psychiku klientů.

Akce proběhla úspěšně, klienti byli nadšení. K poslechu nám hrály koledy, klienti k práci přistupovali tvořivě a hlavně byli příjemně překvapeni, že je taková činnost v naší léčebně možná.Věřím, že se sezónní akce budou těšit stálé oblibě i v dalších obdobích roku.

Mgr.Lukáš Aujeský
reg.fyzioterapeut

 
Gaudium získalo certifikát kvality

Dne 25.8.2014 udělila Česká společnost pro akreditaci léčebně Gaudium Frýdek-Místek s.r.o. Certifikát kvality a bezpečí. Nezávislá komise konstatovala, že léčebna poskytuje bezpečnou a kvalitní péči podle ustanovení § 5 odst.2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a o ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.
Je to krásný výsledek několikaleté práce celého kolektivu, zejména managerky kvality paní Lenky Kaňové.

certifikat.jpg

 

Celý článek...
 
V Gaudiu je technika na straně nemocných

p3190149.jpg

Již více než rok využíváme v léčebně  Gaudium Frýdek-Místek s.r.o. jako rehabilitační pomůcku tablety. Ověřili jsme si v praxi, že toto multimediální zařízení ovládané jednoduše dotykem, může být vhodným doplňkem rehabilitace.
Zpočátku jsme jej využívali zejména u pacientů se smíšenou fatickou poruchou ( porucha tvorby a porozumění řeči) po cévní mozkové příhodě. Postupně jsme jej zařadili do tréninku mozkových funkcí, kdy díky různým aplikacím mohou pacienti zlepšovat svou koncentraci, paměť a také jemnou motoriku. Ve volném čase mohou pacienti například hrát šachy, pexeso, luštit sudoku. Věřím, že tablety postupem času ještě více zpestří volný čas našim klientům a po zajištění funkčního WiFi připojení na odděleních budeme nacházet další možnosti jeho využití - například seznámení se s internetem, poslech oblíbených interpretů, komunikace s rodinou a další.                     

Zuzana Popelková
ergoterapeut Gaudia

 
Dobrovolnictví

Máte pocit, že lidem v léčebně plyne čas pomalu a chcete s tím něco udělat?

Přihlaste se v naší léčebně jako dobrovolník.

Bližší informace Vám podá Mgr. Lukáš Aujeský nebo ředitel.

Těšíme se na Vás.

 
© 2017 Gaudium
ABM Morava s.r.o.
JoomSEF SEO by Artio.Co-sponsored by dovolena u more.